Vyriausyb? nutar? nedidinti tarnautoj? ir pareig?n? alg?

Anot premjero Andriaus Kubiliaus, kol Lietuva pagal numatytus tikslus nesumains biudeto deficito, alg? k?limo tik?tis neverta, rašo alfa.lt.

Šiuo metu bazinis dydis siekia 450 Lt. Skai?iuojant alg? konkre?iam asmeniui, jis dauginamas iš uimamas pareigas atitinkan?io koeficiento. Per kriz? 2008 m. pabaigoje pareigin?s algos bazinis dydis buvo sumaintas nuo 490 iki 475 Lt, o 2009 m. ma?jo iki 450 Lt.

V raš?, jog pareig?n? profs?jungos ragino bazin? dyd? nuo kit? met? didinti 30%. Anot j? ekonomin? situacija šalyje pager?jo, o alg? nepak?lus, d?l infliacijos suma?s valstyb?s politik?, teis?j?, pareig?n? ir tarnautoj? perkamoji galia.