Moksliniams tyrimams ir plėtrai išleista beveik 1 mlrd. Lt

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams pernai buvo skirta 974,3 mln. Lt, t. y. 28,5% daugiau nei užpernai, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Šios Išlaidos sudarė 0,92% bendrojo vidaus produkto (BVP). 2010 m. atitinkamas rodiklis siekė 0,80% BVP

Daugiausia išlaidų MTEP darbams skirta aukštojo mokslo sektoriuje – 529,1 mln. Lt, verslas tyrimams ir plėtrai išleido 254,1 mln. Lt, valdžios sektorius – 191,1 mln. Lt).

Per metus labiausiai padidėjo MTEP finansavimas iš užsienio - nuo 151,1 mln. Lt 2010 m. iki 277,2 mln. Lt 2011 m., t.y. 83%. Didžiąją užsienio lėšų, skirtų MTEP veiklai, dalį sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, perskirstytos per valstybės biudžetą – 171,2 mln. Lt (61,8%). Daugiausia – šalies aukštojo mokslo sektoriaus projektams finansuoti.

MTEP finansavimas valdžios lėšomis per metus padidėjo 18,1% (63,1 mln. Lt), verslo lėšomis - 11,5% (28,2 mln. Lt).

Verslo sektoriuje daugiausia lėšų MTEP skyrė informacijos ir ryšių (88,2 mln. Lt), finansinio tarpininkavimo (18,0 mln. Lt), žmonių sveikatos priežiūros (20,7 mln. Lt), kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių (17,7 mln. Lt) ir vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos įmonės (10,3 mln. Lt). Specializuotos mokslinių tyrimų įmonės 2011 m. MTEP veiklai skyrė 26,0 mln. Lt.

Statistikai skaičiuoja, kad mokslo tiriamąja veikla užsiėmė 22.400 darbuotojų, 7.800 iš jų turėjo mokslo laipsnį. Sąlyginis MTEP veikloje dalyvaujančiųjų skaičius (perskaičiavus asmenis, dirbančius mokslinį darbą ne visą darbo dieną, į asmenų, dirbančių mokslinį darbą visą darbo dieną, skaičių) siekė 11.200 ir, palyginti su 2010 m., sumažėjo 9,3%.

Verslo sektoriuje MTEP dalyvavo 3.200 darbuotojų, iš jų 280 tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį.