Aplinkos sektorius: išmokėta daugiau ES lėšų nei planuota

Aplinkos ministerija praneša, kad 2011 metais Europos Sąjungos lėšomis finansuojamiems projektams Aplinkos ministerija išmokėjo daugiau lėšų nei buvo suplanavusi. Vietoj 609 mln. litų Lietuvos ūkio subjektus pasiekė 611,4 mln. litų, t. y. planas įvykdytas 100,3 proc.

„Aplinkos ministerija tradiciškai itin daug dėmesio skiria ES paramos lėšų panaudojimui. Praėjusiais metais iš esmės pakartojome 2010 metų rezultatą, kai valstybės investicijų programa buvo įvykdyta 104,9 proc., – sako aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. – Šiais metais ir toliau aktyviai tęsiame darbus gerinant šalies aplinkos būklę: valomi vandens telkiniai, gerinama gyventojams tiekiamo vandens kokybė, baigiami sutvarkyti uždaryti tarybinių laikų sąvartynai, griaunami apleisti pastatai ir t. t.“.

Praėjusiais metais ES lėšų panaudojimo rodiklius koregavo sumažėjusios darbų kainos, tačiau net ir įvertinus taupymo įtaką Aplinkos ministerijos kuruojamos sritys pirmauja pagal ES lėšų panaudojimo planų įgyvendinimą. Sutaupytos lėšos nedelsiant paskirstomos kitų aplinkosauginių projektų finansavimui.

Lyginant atskiras kuruojamas sritis išsiskiria vandentvarkos sektorius, kur už atliktus darbus išmokėta 438,9 mln. litų. Atliekų tvarkymo sistemos kūrimui ir tolimesniam vystymui išmokėta 55,7 mln. litų, o įvairiems gamtosauginiams projektams iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 116,8 mln. litų.

Pagal pasirašytų sutarčių apimtis buvo planuota pasiekti 347,5 mln. litų sumą, o faktiškai sudaryta sutarčių už 574,2 mln. litų. Iš jų vandentvarkos sektoriuje – už 376,8 mln. litų, atliekų – už 112,9 litų. Faktiškai sudarytų sutarčių sumą taip pat mažino sutaupymai – iš viso sutaupyta net 400 mln. litų, kurie jau perskirstyti rezervinių projektų finansavimui.

Analizuojant visą 2007-2013 metų laikotarpį, aplinkos sektoriuje išmokėta 2,02 mlrd. litų ES ir bendrojo finansavimo lėšų. Tai sudaro 47,2 proc. skirtų lėšų sumos (antras rezultatas tarp visų ministerijų). Pagal pasirašytas sutartis iki 2011 metų pabaigos iš esmės pasiekta numatyta 95 proc. riba – bendra pasirašytų sutarčių suma siekia 94,9 proc. laikotarpiui skirtų lėšų.