2011 metais Invega suteikė rekordinę paramą verslui

„2011 metais suteiktų garantijų skaičius INVEGAI yra tarsi savotiškas rekordas. Taip intensyviai INVEGA teikiama parama garantijų forma Lietuvos verslas nesinaudojo nei 2009, nei 2010 m., kai Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui tapo prieinama nemažai taip pat INVEGA įgyvendinamų finansų inžinerijos priemonių“, – teigia INVEGA generalinio direktoriaus pavaduotojas Audrius Zabotka. – Tai atspindi augantį verslo kreditavimą ir dar kartą įrodo, kad finansų inžinerija, nors ir žengia pirmuosius žingsnius tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europos Sąjungoje, turi didelę paklausą“.

2011 m. vidutinė paskolų suma buvo 377 678 Lt, o vidutinė garantijų suma – 268 387 Lt. Vidutiniškai su INVEGA garantija SVV subjektai skolinosi 3,1 metų laikotarpiui, vidutinė garantijų trukmė atitinkamai buvo 2,5 metų.

52,5 proc. garantijų suteikta įmonėms, veikiančioms daugiau nei 5 metus. A. Zabotkos teigimu, ypač per INVEGA valstybės teikiamos pagalbos nauda turėjo įsitikinti verslą pradedančios įmonės bei verslininkai – net 23,59 proc. garantijų buvo suteikta už įmonių, veikiančių iki 12 mėn., paskolas.

Beveik vienodai INVEGA garantijos pasiskirstė už prekybos įmonių ir įmonių, besiverčiančių gamyba, paskolas – joms atiteko atitinkamai 35,9 ir 35,5 proc. visų garantijų. O už teikiančių įvairias paslaugas įmonių paskolas suteikta 22,9 proc. garantijų.

Už apyvartinėms lėšoms, skirtoms verslo plėtrai, imamas paskolas suteikta 52,8 proc. garantijų, o investicinėms paskoloms garantijų buvo suteikta šiek tiek mažiau – 47,2 proc.

Nuo veiklos pradžios (2001 m.) iki 2011 m. gruodžio 31 d. INVEGA kredito įstaigoms jau suteikė 3 443 garantijas, garantuotų paskolų suma sudarė 1,38 milijardo Lt, garantijų suma – 927,4 mln. Lt

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) teikia iki 80 proc. garantijas kredito įstaigoms už smulkiųjų ir vidutinių verslininkų imamas paskolas. Garantuotas paskolas gali gauti įmonės, kuriose dirba iki 250 darbuotojų, ir fiziniai asmenys, užsiimantys verslu (individualia veikla, turintys verslo liudijimą; maksimalus garantijos dydis – 5 mln. Lt. SVV subjektams, gavusiems paskolą su INVEGA garantija, kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų.