Laisvės nuo mokesčių diena

Laisvės nuo mokesčių diena – tai simbolinė diena, kai mokesčių mokėtojas nustoja dirbti mokesčiams ir pradeda dirbti sau bei savo šeimai. Tai santykinės mokesčių naštos rodiklis, atskleidžiantis, kokią žmogaus sukuriamos vertės dalį pasiima valdžia ir perskirsto per nacionalinį šalies biudžetą ir nebiudžetinius fondus.

Mokesčių našta skaičiuojama visas mokestines pajamas (šalies biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir kt. ) dalijant iš grynojo nacionalinio produkto. Pastarasis yra bendrasis vidaus produktas atėmus grynųjų pajamų balansą ir kapitalo susidėvėjimą, sumažinančius sukurto produkto vertę.

Laisvės nuo mokesčių dieną kasmet nuo 1993 metų skaičiuoja Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Pirmą kartą tais metais tokia diena apskaičiuota balandžio 13 d., ir nuo to laiko ji tapdavo vis vėlesnė. 1994 m. – balandžio 22 d., 1995 m. – balandžio 27 d., 2007 m. –gegužės 19 d., 2008 m. – gegužės 30 d., tačiau 2009 m.-jau gegužės 23 d., o pernai – gegužės 20 d. Šiemet laisvės nuo mokesčių diena skelbiama gegužės 15 d.

Idėja skelbti tokią dieną atsirado 1900 metais JAV.