"Litgrid" į elektros perdavimo tinklo plėtrą per 10 metų ketina investuoti 2,8 mlrd. Lt

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė AB "Litgrid" į šalies elektros perdavimo tinklo plėtrą per 10 metų ketina investuoti 2,802 mlrd. Lt.

Bendrovė pranešė, kad didžiąją dalį investicijų - 1,972 mlrd. Lt - įmonė numato skirti perdavimo tinklo strateginių projektų įgyvendinimui. 799 mln. Lt planuojama investuoti į perdavimo tinklo patikimumo didinimo projektus.

Tokias investicijų sumas "Litgrid" sudėliojo parengtame Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kilovoltų (kV) tinklų plėtros plane 2012–2021 m. laikotarpiui.

Plane rašoma, kad bendrovė 827 mln. Lt iš 1,972 mlrd. Lt investicijų dalies per 10 metų bendrovė ketina skirti jungčiai Lietuva-Švedija ("NordBalt"), 622 mln. Lt ir 380 mln. Lt - atitinkamai pirmai ir antrai jungčiai su Lenkija ("LitPol Link") bei susijusiems projektams.

Patys vartotojai ir gamintojai turėtų finansuoti perdavimo tinklo projektų papildomai už 236 mln. Lt. Tad skaičiuojant bendras investicijas (tiek "Litgrid", tiek kitų rinkos dalyvių), per 10 metų į perdavimo tinklo plėtrą numatyta investuoti 3,038 mlrd. Lt.

"Litgrid“ vertinimu, galiojant dabartinei perdavimo tarifo reguliacinei tvarkai, prognozuojama elektros energijos kainos dalis, sąlygojama investicijų į elektros perdavimo tinklą iki 2021 m. kis nežymiai ir sudarys 1,9-2,0 ct už kilovatvalandę (kWh), kai 2012 m. sudaro 1,9 ct/kWh", - skelbia "Litgrid".

Bendrovės teigimu, iki 2015 m. pabaigos nutiesus elektros jungtis su Švedija ir Lenkija, Baltijos šalių elektros energetikos sistema bus sujungta su Šiaurės ir kontinentinės Europos elektros tinklais. Tarpsisteminės jungtys leis prekiauti elektra tarp skirtingų elektros energetikos sistemų. Investicijos į šalies tinklo plėtrą esą užtikrins saugų elektros energijos perdavimą ir patikimą sistemos veikimą bei naujų elektros generatorių įjungimą į sistemą.

Įmonės duomenimis, pernai apie 25,9% šalyje suvartotos elektros energijos buvo pagaminta Lietuvoje veikiančiose šiluminėse elektrinėse deginant importuojamas dujas ir mazutą. Elektros energijos importas 2011 m. sudarė 70,7% galutinio suvartojimo.

"Litgrid" parengtas planas yra pateiktas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, su planu gali susipažinti visuomenė. Komisija iki rugpjūčio 17 d. lauks elektros energetikos rinkos dalyvių, suinteresuotų institucijų, organizacijų bei vartotojų pastabų ir pasiūlymų.